Matthias Kess, CTO Cryptshare.
Matthias Kess, CTO Cryptshare. ( Bild: Cryptshare AG )